app|烝民

发布时间:2021-11-09    来源:OD体育app官方官网 nbsp;   浏览:89761次
本文摘要:王朝:先秦,先秦,先秦,先秦。

王朝:先秦,先秦,先秦,先秦。民秉彝,好是懿德。天监有周,昭假在下面。

保兹天子,生仲山甫。仲山甫的德,柔嘉维则。使其仪容颜色。

小心翼翼。古训是公式的。威器是力量。天子若若,明命使诗。

app

王命仲山甫,式百辟,荣祖录,王跪健。掌管王命,王喉舌。赋予政治,四方放开。

肃肃王命,仲山甫将之。如果是否,仲山甫明之。

清洁哲学,健身。宿夜匪徒解开,一个人工作。

人也有话要说,柔软就茹,刚才叫。维仲山甫,柔软,刚才也不叫。不侮辱寡妇,不怕强御。

app

人也有话,德如毛,民鲜克服。我仪表的是维仲山昌举的。

爱是无助的。贡职有奎,维仲山昌调补。

仲山甫有祖先。四牡蛎业。征夫胜利,每次都很沮丧。

四牡彭,八阮有力。王命仲山甫,城彼东。四牡蛎,八阮的战斗。

仲山是徒劳的,式的归来。吉甫背诵,穆如清风。

仲山甫永怀,慰问心灵。


本文关键词:OD体育app官方官网,app

本文来源:OD体育app官方官网-www.flamencogitana.com